Informácie o nás

V ostatných dvoch desaťročiach vzniklo v našom meste niekoľko amatérskych súborov. Združovali sa pri školách, občianskych združeniach a podobne. Podľa svojich možností, ľudských i materiálnych, vydržali dlhší či kratší čas. Dokonca bolo obdobie, keď sa zdalo, že už ani o túto tvorivú činnosť nie je medzi mladými, či inými občanmi mesta záujem. 

Je to tak: ak chcete po prvom nápade spojenom s veľkými či malými ambíciami a chuťou hrať divadlo vydržať, potrebujete: voľný čas, voľné priestory, technickú a materiálnu podporu – nielen napríklad na jedno projektové obdobie – ako to často býva pri občianskych združeniach, ale istotu, že podpora má perspektívu zotrvať aj v ďalších rokoch. V prípade novovzniknutého divadla túto podporu poskytlo Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach. Chvályhodná skutočnosť – veď pochváliť sa vlastnou produkciou je hodné úcty i uznania. Hlad po divadle tu však zjavne bol – dôvody by vedeli vysvetliť odborníci – sociológovia, kulturológovia i psychológovia. To je ale teraz druhoradé. V jarných mesiacoch tohto roku zorganizovalo MsKS konkurz do divadla a všetci boli milo prekvapení veľkým záujmom obyvateľov všetkých vekových skupín – od školákov, študentov stredných či vysokých škôl, mladých pracujúcich i ľudí v strednom a staršom veku. Konkurzná komisia, ktorú tvorili budúce režisérky Jela Timková, Helena Andreeva a riaditeľka MsKS Milada Tomková, musela riešiť nečakaný problém: čo s toľkými talentovanými ľuďmi? Šťastie praje ľuďom rovnakej „krvnej skupiny“ a keď prišiel námet na hru, dve talentované herečky - Miriam Adamíková a Katka Varechová (spisovateľské meno Elena Eleková) napísali scenár pre hru, v ktorej všetci herci našli svoju úlohu. Výsledok je však dielom všetkých účinkujúcich, každý prispel nápadom, vtipom, improvizáciou, umom i praktickou pomocou. To je vlastné pre ľudí nadšených, pre umeleckú činnosť vôbec. Tak sa spolu tešme z tejto dobrej správy a držme palce novému divadlu!

O súbore... amatérskom, dlho nejestvujúcom, podporenom Mestským kultúrnym strediskom v Michalovciach. Divadlo. Dlho tu nebolo, ale už je! Rodilo sa pomaly, ale v tichej radosti z očakávaného dieťaťa. Najprv studňa plná nápadov, skrytých nádejí a skrytých starostí, detského džavotu i hlbokých úvah dospelých a dospievajúcich, vyspelých i nevyspelých. Na doskách, ktoré znamenajú svet - tam sa stávame inými a sami sebou. A tak sme sa stali inými a sami sebou. Narodilo sa dieťa. Zrodila sa FONTÁNA!

História projektu

V tejto časti môžete popísať históriu Vášho projektu a čo Vás viedlo k nápadu ho realizovať. Je vhodné sa taktiež zmieniť o dôležitých míľnikoch a poďakovať ľuďom, ktorí sa na projekte zúčastnili.